Pani Stanisławska Iwona zorganizowała warsztaty udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyli uczniowie klasy 2c.

Podczas warsztatów, które odbyły się 8 lutego w Wyższej Szkole Ratownictwa, uczniowie mogli nie tylko poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, ale też sprawdzić swoje umiejętności ćwicząc na fantomach. Opiekunem klasy była pani Joanna Wojciechowska.