PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Dnia, 21 października 2013 roku , 45 pątników z klas 3 wraz z opiekunami: p. Bogumiłą Filipek, p. Marzeną Karaś, p. Danielem Piekarskim i ks. Łukaszem Przybylskim, udało się na Jasną Górę, by u stóp Matki Bożej prosić o łaski godnego życia i zdaną maturę. Z Placu Konfederacji wyruszyliśmy  o 6.30, do Częstochowy dotarliśmy ok. 10. Pobyt na Jasnej Górze rozpoczęliśmy od zwiedzenia Jasnogórskiego Skarbca. Podziwialiśmy zabytki tam zgromadzone, m. in. ornaty, złote różańce, wotywne pierścienie i wiele bezcennych skarbów o wartości nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej. (Zgromadzone tam klejnoty są wotami za otrzymane łaski).  Następnie udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej na mszę świętą, którą współcelebrował towarzyszący nam ks. Łukasz Przybylski. Po nabożeństwie udaliśmy się wraz z przewodnikiem na teren klasztoru, by zwiedzić Muzeum 600-lecia, Aresenał, Lochy św. Rocha, bazylikę NMP. Około 16 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Opiekunowie wysoko ocenili zachowanie uczestników pielgrzymki. Księdzu Łukaszowi dziękujemy natomiast za dostarczenie niezapomnianych wrażeń i duchową opiekę.