Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Dnia 26 października 2012 roku , 37 pątników z klas 3 wraz z opiekunami i ks. Łukaszem Przybylskim, udało się na Jasną Górę, by u stóp Matki Bożej prosić o łaski godnego życia i zdaną maturę. Z pl. Konfederacji wyruszyliśmy  o 6.00, do Częstochowy dotarliśmy ok. 10. Pobyt na Jasnej Górze rozpoczęliśmy od zwiedzenia Jasnogórskiego Skarbca. Podziwialiśmy zabytki tam zgromadzone m. in. ornaty, złote różańce, wotywne pierścienie i wiele innych.  Następnie udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej na mszę świętą, którą współcelebrował towarzyszący nam ks. Łukasz. Po nabożeństwie udaliśmy się wraz z siostrą Wiesławą na teren klasztoru, by zwiedzić Muzeum 600-lecia, Aresenał, Lochy św. Rocha, bazylikę NMP. Około 16 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Opiekunowie wysoko ocenili zachowanie uczestników pielgrzymki. Księdzu Łukaszowi dziękujemy natomiast za dostarczenie niezapomnianych wrażeń.