Piłsudski – Dmowski przyjaciele czy wrogowie?

 Lekcja panelowa z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości  przez Polskę. 13 listopada 2012 roku p. Marzena Karaś – Gmitrzuk i p. Andrzej Kuśmierski przeprowadzili lekcję panelową w klasie 1a, dotyczącą postaci Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.  Uczniowie mogli dyskutować na temat roli dwóch wielkich osobowości w historii Polski. Poznali też historię jedynego powstania zakończonego sukcesem , czyli powstania wielkopolskiego. Ponadto uświadomili sobie znaczenie słów takich jak  wolność czy patriotyzm. Uczniowie wysoko ocenili sposób przeprowadzenia lekcji jak i treści im przekazane, natomiast prowadzący docenili zaangażowanie i wiedzę uczniów.