„Podziel się posiłkiem”

Po raz kolejny członkowie Klubu Ośmiu  w dn. 4 .10  i 5.10. 2013 r. wzięli udział w akcji zbierania żywności, aby nieść pomoc dzieciom polskim, które są niedożywione. Nasze zadanie polegało na rozdawaniu ulotek, nakłanianiu klientów Carrefoura w Arkadii do przekazywania produktów na rzecz dzieci (również poprzez radiowęzeł) oraz pakowaniu żywności do kartonów zgodnie z instrukcją ( towary należało pogrupować, opisać i policzyć gramaturę). Zbieraliśmy żywność pod opieką nauczycieli w godz. od 9 do 21, dzieląc się na grupy trzyzmianowe, w skład których wchodzili uczniowie gimnazjum i liceum z różnych klas. Wszyscy spisali się znakomicie, niektórzy ujawnili prawdziwe talenty w kontaktach z klientami, w organizacji pracy i zarządzaniem zespołem, pojawili się prawdziwi liderzy. Możemy być dumni z naszych wolontariuszy, którzy zebrali ponad tonę żywności i dobrze reprezentowali szkołę przed klientami Arkadii i przedstawicielami Banku Żywności. Nasza akcja nie powiodłaby się bez pomocy nauczycieli : pp. T. Fleks, M. Gadziny, A. Koperskiej, M. Sabały, J. Swobody, B. Zajączkowskiej.  Opiekunki Klubu Ośmiu – J. Kuchler, M. Staszewska