Potrafimy być organizatorami!

Klub Ośmiu działa w naszym zespole prężnie, ale potrafi także zorganizować warsztaty dla wolontariuszy z całej Warszawy.

Okazja ku temu nadarzyła się z powodu wyzwania, przed jakim stanęła Bielańska Kapituła Klubów Ośmiu. Fundacja  Świat na tak zobowiązała bielańskich wolontariuszy do przygotowania spotkania reformacyjnego dla członków klubów z całej Warszawy.

Z  naszej inicjatywy te zajęcia stały się warsztatami z arteterapii, które poprowadziła p. G .Jezierska – absolwentka ASP, pedagog, specjalista, m. in. w arterapii.

Spotkanie zostało wysoko ocenione przez wolontariuszy, opiekunów, przedstawicieli fundacji i współorganizatorów :  dyr. SP nr 223 p. M. Zielińską oraz dyr. MDK p. M. Pyszkowską.