Procedura zakupu abonamentów obiadowych

w roku szkolnym 2020/ 2021 obiady wydawane będą od 15 września 2020r ( wtorek)

1. Od 10 września 2020 r  poprzez sms  na  nr  504  017  548 (Bogumiła Dąbrowska) należy złożyć zamówienie na abonament obiadowy.

2. Cena abonamentu obiadowego  12,00zł  – zupa, II danie, kompot/ woda ngaz

3. Należność za abonament za wrzesień (zupa, II danie, kompot) 12 dni x 12,00zł = 144,00zł  należy wpłacić   do  15września 2020r   gotówką ( u pracownika stołówki, w godzinach wydawania posiłków) lub na konto :

mbank  96 1140 2004 0000 3302 7624 7310    Bogumiła Dąbrowska

tytułem:  opłata za żywienie za miesiąc np. wrzesień  2020r , imię i  nazwisko ucznia , klasa, szkoła

Bardzo istotną sprawą jest podanie w/w informacji, ponieważ obiady wydajemy również w innych szkołach

4. Wpłata za kolejne miesiące dokonywana jest z góry w terminie od 25 do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków.

5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odwołać. Należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem tj. do godz. 8.00  danego dnia    tylko SMS    na  nr  504  017  548

6. W przypadku nieobecności ucznia  związanego z wycieczkami klasowymi posiłki należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole do godz. 10.00  tylko  SMS  na  nr  504  017 548

7. Koszty odwołanych w danym miesiącu obiadów należy odliczyć od wartości abonamentu na kolejny miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem stołówki. 

Nie będzie możliwe skumulowanie odpisów i rozliczenie całości później. 

Nie będą odliczane nieobecności  nie zgłoszone  lub zgłoszone po terminie.

8. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić  tylko SMS  na nr  504  017  548

minimum 3 dni wcześniej. 

9. W przypadku braku rezygnacji Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.

10. Obiady wydawane są od  13.10  do 13.25  

11.  Wartości abonamentów na kolejne poszczególne miesiące będą umieszczone na tablicy ogłoszeń od  20 każdego miesiąca.

Uczniów, którzy w wyniku pandemii mają nadpłatę ( abonament w mc marzec 2020)prosimy o zgłoszenie chęci korzystania z abonamentu obiadowego w roku szkolnym 2020-2021(zgodnie z procedurą).