Profilaktyka nowotworu jądra

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie.: „Profilaktyka nowotworu jądra” , wykonywanym na zlecenie Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta st. Warszawy. W ramach tego projektu trener z Towarzystwa Rozwoju Rodziny przeprowadził dn.18.09.2013 r. 45 minutowe sesje informacyjno-profilaktyczne w klasach Ia , Ib, Ic liceum i IIIa gimnazjum na lekcjach biologii. Jolanta Kuchler