Przyroda jako inspiracja i bohater dzieł kultury dawnej i współczesnej

15 marca odbyła się wyjątkowa lekcja biologii, na której uczniowie klasy 2A realizowali projekt z Edukacji Kulturalnej: „Przyroda jako inspiracja i bohater dzieł kultury dawnej i współczesnej”. Na lekcję, przeprowadzoną przez p. J. Kuchler, zaproszona była klasa 3B wraz z wychowawczynią
K. Lipską.
Kolejni uczniowie prezentowali przed zebranymi analizy dzieł, w tym: „Słoneczników” Van Gogha, „Konia pożeranego przez lwy” G. Stubbsa, „Łba siwego konia” P. Michałowskiego  i odnosili to, co zostało namalowane, do rzeczywistości świata roślin i zwierząt. Spotkanie to było świetną okazją do pogłębienia wiedzy  zarówno z historii sztuki jak i biologii.