Konkurs -Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w zawiązku z tym Zespół Szkól nr 5 w Warszawie włącza się do obchodów i godnego uczenia 150 rocznicy  wybuchu Powstania Styczniowego.

„[…] Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni!, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty”

Powstanie 1863 r. było wielkim, najdłużej trwającym zrywem narodu polskiego w walce     o niepodległość – symbolem jedności Polaków podzielonych pomiędzy trzech zaborców. Objęło swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi a także Ukrainy.

Cele konkursu:

–     upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego,

–     rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszej ojczyzny,

–     budzenie szacunku dla działalności niepodległościowej Polaków w XIX w.,

–     kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,

–     doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną pisaną w różnych formach wypowiedzi (opowiadanie, esej, reportaż, artykuł, analiza),

–     doskonalenia i poznanie tajników nagrywania reportażu i fotografowania i selekcji zdobytego materiału

–     rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

Adresaci:

uczniowie  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  Warszawy i okolic.

Zasady uczestnictwa:

Zadaniem uczestnika konkursu jest  opracowanie reportażu filmowego lub fotograficznego dotyczącego wybranej postaci lub wydarzenia związanego z Warszawą okresu Powstania Styczniowego.

Regulamin Konkursu:

  1. Szkoła może nadesłać prace  uczniów (reportaż lub fotoreportaż zrobiony przez jednego ucznia) lub prace stworzone przez  zespoły  3 –osobowe. Prace składamy  na płycie DVD lub wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej na adres organizatorów. Fotoreportaż lub reportaż filmowy może być przedstawiony w programie Power Point, liczba slajdów nie powinna przekroczyć 20.
    1. Wyniki konkursu ustalone przez komisję są niepodważalne.
    2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
    3. O dokładnym terminie podsumowania konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni.
    4. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody ,dla uczestników dyplomy, dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu podziękowania.

Terminarz:

 Do 9  kwietnia  2013 r. – nadsyłanie prac  konkursowych na adres szkoły:

Zespół Szkół nr 5.

Ul. Szczawnicka 1

04-089 Warszawa

lub wysłać pod adres:ewunia.kirsz@gmail.com oraz martaczcz@o2.pl

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować do Pani Ewy Kirsz pod numer  694-777-144 oraz do Pani Marty Czerniak-Czyżniak  pod numer 609-220-268.