Serdecznie zapraszamy po wakacjach do szkoły, 1. 09. 2016. Gimnazjum 9.00, Liceum 10.00