Spotkanie z promieniotwórczością

Dnia 23 października 2013r uczniowie klas III naszego gimnazjum pod opieką p. Anny Koperskiej i Marii Sabały uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Narodowego Centrum  Badań Jądrowych w Świerku, w którym znajduje się jedyny w Polsce  reaktor jądrowy ,,Maria”. Młodzież wzięła udział w wykładach, warsztatach i pokazach eksperymentów chemicznych  prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu. Głównym tematem większości zajęć była promieniotwórczość – zagadnienie,

które   dotyczy nas wszystkich, ponieważ  z promieniowaniem jonizującym i zjawiskami promieniotwórczości spotykamy się na co dzień. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się między innymi: jak powstaje tęcza, jakie są źródła promieniowania jonizującego i w jaki sposób wpływa ono na zdrowie człowieka, w jakich gałęziach przemysłu znalazły zastosowanie izotopy promieniotwórcze, na czym polega unieszkodliwienie odpadów promieniotwórczych, w jakich jednostkach mierzy się promieniotwórczość, jak również to, jakie zagrożenia stwarza energia jądrowa, gdy nie zachowa się podstawowych środków   ostrożności.    Z    dużym entuzjazmem  uczniowie obserwowali ciekawy pokaz  ilustrujący emisję promieniowania z przestrzeni kosmicznej na naszą planetę – krótkotrwałe błyski widoczne na ekranie. Zaskoczeniem dla nas wszystkich był wynik pomiaru dozymetrycznego soli dietetycznej, który świadczył o zawartości promieniotwórczego potasu. Na szczęście dawka była dopuszczalna i nie stanowiła dla nas zagrożenia.

       Różnorodność zajęć sprawiła, że uczniowie bardzo aktywnie w nich uczestniczyli i chętnie odpowiadali na pytania prowadzących, a nawet zainicjowali rozmowę na temat zagrożeń  wynikających  z awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu i Fukusami oraz z planowanej budowy elektrowni atomowej w naszym kraju. Wokół chemii i fizyki jądrowej krąży wiele mitów.  Dlatego wiedzę zarówno o zagrożeniach, jak i o dobrodziejstwach wynikających z zastosowania promieniotwórczości w nauce, technice, ekologii i medycynie należy czerpać od osób  kompetentnych.  To niecodzienne spotkanie z promieniotwórczością okazało się trafnym wyborem miejsca i tematyki wycieczki. Pełni wrażeń naukowych wróciliśmy do Warszawy. Czekamy teraz  na nowych naukowców, już z naszej szkoły, których karierę naukową zapoczątkuje i zainspiruje wizyta w Naukowym Centrum Badań Jądrowych. Inicjatorką zorganizowania wyjazdu  trzecioklasistów do Świerku była Maria Sabała – nauczycielka chemii.