Świąteczna zbiórka żywności

W dniach 29listopada- 1 grudnia2013 r. uczniowie naszego Zespołu Szkól nr 119 z inicjatywy opiekunek Klubów Ośmiu po raz kolejny wzięli udział w świątecznej zbiórce organizowanej przez Bank Żywności w Carrefourze Bemowo. Zebrana żywność trafia do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje zajmujące się dożywianiem, a więc organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej. Nasi uczniowie jak zwykle doskonale wywiązali się z przyjętych obowiązków, w czym pomagali im opiekunowie: p. A. Koperska, p. J. Kuchler, p. E. Majewska, p. M. Sabała, p. J. Swoboda, P. M Staszewska, p. B. Zajączkowska. Wolontariuszom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy.