Świąteczna zbiórka żywności

W dniach 07-09 grudnia uczniowie naszego Zespołu Szkól nr 119 z inicjatywy opiekunek Klubów Ośmiu wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności w Carrefourze Bemowo. Świąteczna Zbiórka Żywności to projekt realizowany przez Banki Żywności, które współpracują z Federacją Polskich Banków Żywności. Celem akcji jest zebranie jak największej ilości żywności, która zostaje przekazana osobom zagrożonym niedożywieniem.
Dodatkowym elementem projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Polsce. Przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurowali nasi wolontariusze, którzy informowali klientów o idei akcji. Klienci byli zachęcani do kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szczególnie polecanymi produktami były: oleje, cukier, mąka, ryż, słodycze i konserwy. Zebrana żywność trafia do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje zajmujące się ożywianiem, a więc organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej. Organizacje przygotowują paczki z artykułami spożywczymi, które zostają przekazane osobom najbardziej potrzebującym. W akcji uczestniczyli uczniowie – wolontariusze z różnych klas naszego zespołu, podjęte zadania wykonywali z zapałem, nie zniechęcając się nieprzychylną reakcją klientów, za to obdarzając uśmiechem tych, którzy przynosili żywność. Nasi wolontariusze i towarzyszący im nauczyciele zasługują na szczególny szacunek i gorące podziękowanie, wszak reprezentowali nas wszystkich.