Synagoga im. Nożyków była celem wyjścia edukacyjnego klasy 2E.

Młodzież miała okazję rozszerzyć swoją wiedzę na temat judaizmu. Było to bardzo ciekawe spotkanie z kulturą żydowską i jej materialnym dziedzictwem. Opiekunami podczas wycieczki była Pani Monika Serdak i Barbara Zajączkowska.