„Sztandar to symbol!”

19.06.2013 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyła się uroczystość odznaczenia kombatantów i byłych więźniów politycznych, a także pocztów sztandarowych, podczas jej trwania wręczono również wiele wyróżnień.
Na spotkaniu byli obecni min. Burmistrz dzielnicy Bielany-Rafał Miastowski, przedstawiciele Rady Bielan, kombatanci i byli więźniowie polityczni a także poczty sztandarowe, min. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego. Nasze liceum otrzymało złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.
Uroczystość, była również ciekawą lekcją historii. Opowieści, wspomnienia o minionych latach, o walce i tragedii jaka dotknęła nasz kraj, to pozwala młodym ludziom poznać realia ówczesnych czasów. Takie spotkania umożliwiają również poznanie historii Bohaterów, którzy walczyli za naszą wolność i poświęcali własne życie za niepodległość swojego kraju. Dziękujemy!