TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2021 w XXXIX LO

Z  okazji   obchodów   Tygodnia  Edukacji   Globalnej   15  – 19  listopada  2021   szkoła    przystąpiła  do  udziału  w  Wirtualnym  Festiwalu   ,, Świat  w  szkole,  szkoła  w  świecie”  zorganizowanym  przez  Centrum  Edukacji   Obywatelskiej. 

W  ramach  Festiwalu  młodzież  szkolna  brała  aktywny  udział  w   webinariach,  warsztatach , pokazach  filmów,  spotkaniach  z ekspertami oraz grze  szkolnej.  Festiwal  był   interaktywną  formą –  drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczyły we  wspólnej zabawie  online. Uczniowie  z klasy  2D i 2E  pod opieką   p. J. Kuchler  (Biolodzy z Dewulotu ),  p. M. Sabały (Kryształki)   i p. D. Piekarskiego (Diamenty) ukończyli Festiwal z  sukcesem! Uczestnicy Festiwalu  z  ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem  rozwiązywali obszerne  zadania  dotyczące  migracji,  zmian klimatu, równości  płci  i  różnorodności  biologicznej  wykorzystując  metody  aktywizujące –

,, burzę  mózgów”. Podczas  zajęć  uczniowie dokonywali pomiarów, opracowywali wyniki, prowadzili  obserwacje , formułowali wnioski.  Każdy  zespół  na  bieżąco  umieszczał odpowiedzi  na  Padlecie , do  których   dostęp  mieli   eksperci  i  pozostali  uczestnicy  z kraju. Na szczególną  uwagę  zasługuje opracowanie przez zespoły  zadania  końcowego w  formie  graficznej ,, Wizja  świata za  30 lat”.  Rozwiązując  to  zadanie uczniowie  wykazali się bardzo  dużą  wiedzą  z  zakresu  ekologii  i ochrony  środowiska,  pomysłowością, fantazją  i wyobraźnią. Jedno  jest  pewne –  chcą  zmieniać  świat !  Warto  przytoczyć w  tym  miejscu  ich  wspólne   motto  zapisane   na  Padlecie   ,, Możemy zmienić  świat  bo  jesteśmy aktywni,  kreatywni, stajemy  w obronie  słabszych ,,wykluczonych ” ,  na  co  dzień  dbamy o dobro  natury ”.

Atrakcyjna  forma  zajęć ,  inna  niż  na  lekcjach  miała  ogromny  wpływ   na  ich wspólne   zaangażowanie , dzielenie  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem.

Młodzież  zapoznała się  z  Celami  Zrównoważonego Rozwoju  ONZ, zwróciła  uwagę  na  kluczowe wyzwania  globalne współczesnego świata  oraz  dodatkowo  zaplanowała  działania   informacyjno – edukacyjne  dla społeczności  szkolnej.

Każda  drużyna  otrzymała  certyfikat  uznania od  CEO.

Opiekunowie  grup  bardzo  serdecznie  dziękują  naszej  młodzieży  za  udział  w zajęciach, zaangażowanie  i  wkład  pracy.

Mamy nadzieję,  iż wiedza zdobyta  znajdzie zastosowanie  w  życiu  codziennym,  a  ich  postawy i zachowania  będą  przyjazne  środowisku.