TYDZIEŃ  EDUKACJI  GLOBALNEJ  2023 w  XXXIX  LO

Z  okazji   obchodów   Tygodnia  Edukacji   Globalnej  14  – 16  listopada  2023   szkoła    przystąpiła  do  udziału w  Wirtualnym Festiwalu ,, Pokój dla planety. Planeta pokoju”.Pomysłodawcą  tego  przedsięwzięcia było  Centrum  Edukacji   Obywatelskiej. 

W  ramach  Festiwalu  młodzież  szkolna  brała  aktywny  udział  w   webinariach,  warsztatach , pokazach  filmów,  spotkaniach  z ekspertami oraz grze  szkolnej.  Festiwal  był   interaktywną  formą –  drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczyły we  wspólnej zabawie  online. Uczniowie  z klasy  2F  pod opieką p. D. Piekarskiego (Bursztyny) i p. M. Sabały (Rubiny) ukończyli Festiwal z  sukcesem! Uczestnicy Festiwalu  z  ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem  rozwiązywali obszerne  zadania  dotyczące  migracji, zmian klimatu, równości  płci, wielokulturowości  i  różnorodności  biologicznej  wykorzystując  metody  aktywizujące – ,, burzę  mózgów”. Podczas  zajęć  uczniowie dokonywali pomiarów, opracowywali wyniki, prowadzili  obserwacje, formułowali wnioski.  Każdy  zespół  na  bieżąco  umieszczał odpowiedzi  na  Padlecie , do  których   dostęp  mieli   eksperci  i  pozostali  uczestnicy  z kraju. Na szczególną  uwagę  zasługuje opracowanie przez zespoły  zadania  końcowego w  formie  graficznej ,, Planeta pokoju”.  Rozwiązując  to  zadanie uczniowie  wykazali się  dużą pomysłowością, fantazją  i wyobraźnią. Jedno  jest  pewne –  chcą  zmieniać  świat !  Warto  przytoczyć w  tym  miejscu  ich  wspólne   motto  zapisane   na  Padlecie  ,, Możemy zmienić  świat  bo  jesteśmy aktywni,  kreatywni, stajemy  w obronie  słabszych ,,wykluczonych ”,  na  co  dzień  dbamy o dobro  natury  i chcemy,  aby  na całym świecie  zapanował  pokój”.

Atrakcyjna  forma  zajęć ,  inna  niż  na  lekcjach  miała  ogromny  wpływ   na  ich wspólne   zaangażowanie , dzielenie  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem.

Młodzież  zapoznała się  z  Celami  Zrównoważonego Rozwoju  ONZ, zwróciła  uwagę  na  kluczowe wyzwania  globalne współczesnego świata  oraz  dodatkowo  zaplanowała  działania   informacyjno – edukacyjne  dla społeczności  szkolnej. Czekamy  na certyfikaty uznania  od  Centrum Edukacji  Obywatelskiej.

Opiekunowie  grup  bardzo  serdecznie  dziękują  naszej  młodzieży  za  udział  w zajęciach, zaangażowanie  i  wkład  pracy.