Udział wolontariuszy wraz z opiekunem P. Justyną Garczyńską w Wigilii Bielańskiej organizowanej dla mieszkańców Bielan w dniu 19.12.2015