Wars i Sawa

CERTYFIKAT SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ UZDOLNIONYCH DLA XXXIX LO

Z przyjemnością informujemy, że XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego 24 września 2019r. otrzymało certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Od tego dnia nasze liceum uczestniczy w czteroletnim programie wspierania uczniów uzdolnionych, którym umożliwia rozwijanie zainteresowań, pasji i odkrywanie nowych talentów.

Pragniemy stymulować twórcze aktywności naszych wychowanków, ich udział w życiu kulturalnym, społecznym i sportowym szkoły; rozbudzać ambicje i motywować do działania.

Szkoła z certyfikatem WARS i SAWA to szkoła przyjazna i otwarta na ucznia zdolnego.

W Centrum Nauki Kopernik odbyła się gala wręczenia certyfikatów WARS i SAWA oraz honorowych wyróżnień Prezydenta m.st. Warszawy SZKOŁA z POMYSŁEM. Wyróżnienia były wręczane przez członków kapituły oraz Panią Renatę Kaznowską – zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy.

Certyfikat odebrali dyrektor- Paweł Gmitrzuk i pani wicedyrektor- Marzena Sadowska.


SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH Link do programu


Uczniowie objęci programem Wars i Sawa PORTFOLIO – uczniowie zdolni


Galeria uczniów zdolnych