WARSZTATY W INSTYTUCIE AUDIOWIZUALNYM

Jaki związek ma popkultura ze zbrodnią? Jak analizować teksty kultury masowej? Jaki świat kreują współczesne media? Na te pytania i na wiele innych próbowali udzielić odpowiedzi uczniowie klasy 3B oraz 2B. We wtorek 14 listopada  wzięli udział w warsztatach analizy tekstów kultury w Narodowym Instytucie Audiowizualnym.
Uczniowie spędzili w tym miejscu kilka pracowitych godzin, interpretując filmy, obrazy, piosenki i teksty literackie związane z motywem zbrodni.  Przygotowywali się w ten sposób do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Warsztaty były również okazją do poznania najnowszych metod pracy z rożnymi popkulturowymi tekstami.

KL