Warto pomagać!!!  Nasi wolontariusze i tym razem nie zawiedli

Warto pomagać!!!  Nasi wolontariusze i tym razem nie zawiedli  J

W dniach od 1 do 3 grudnia br. wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunami po raz kolejny wzięli udział w tegorocznej, przedświątecznej zbiórce żywności w hipermarkecie „Leclerc” na Bielanach. Zebrane produkty zostaną przekazane w najbliższych dniach potrzebującym i zasilą m.in. Domy Dziecka, ośrodki dla niewidomych, Centrum Pomocy „Monar”. Wspólnymi siłami udało się nam zebrać całą ciężarówkę żywności. Cieszymy się, że tak wielu jest w stanie dzisiaj okazać serce potrzebującym. Dziękujemy naszym uczniom, którzy zaangażowali się w ten szczytny cel i poświecili swój wolny czas w weekend po to, aby wesprzeć ogólnopolską akcję Banku Żywności. Szczególne podziękowania dla absolwentki naszego liceum Kaliny Przeradzkiej, która jak co roku koordynowała całą zbiórką J Bo Warto pomagać!!!