Wizyta w Muzułmańskim Ośrodku Kultury

13.03.2019 r. klasa 3gc pod opieką p. E.Skóry i M. Staszewskiej udała się na wycieczkę do Muzułmańskiego Ośrodka Kultury, którego zadaniem jest: „Przedstawić prawdziwe przesłanie islamu, i przyczynić do lepszego wzajemnego poznawania się i szacunku wśród muzułmanów a wyznawców innych religii, opierając się na przekazie koranicznym :„O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i Plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny pośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze świadomy!” (Koran 49:13).

Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego przez szkołę programu integracji kulturowej i niewątpliwie przyczyniła się do poznania przez młodzież kultury islamu.