Wycieczka do Biblioteki Narodowej

7 października 2022r. klasa 2D pod opieką p. Jadwigi Szewczyk i p. Jolanty Kuchler  zwiedzała  Bibliotekę Narodową w Warszawie, wzięła udział w  lekcji bibliotecznej.               

 Podczas zwiedzania Biblioteki Narodowej  młodzież zapoznała się z jej  historią, charakterystyką zbiorów, sposobem ich wypożyczania. Biblioteka gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie Polski.                           

Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla bibliotek w Polsce.

Biblioteka Narodowa jest największą w Polsce biblioteką udostępniającą zbiory w czytelniach W gmachu głównym do dyspozycji czytelników przeznaczone są: Informatorium, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Zasobu Wieczystego, Czytelnia Kartograficzna, Czytelnia Muzyczna, Czytelnia Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych, Czytelnia Rękopisów i Starodruków.

Podczas lekcji bibliotecznej młodzież obejrzała film dotyczący historii Biblioteki Józefa i Andrzeja Załuskich. Biblioteka Narodowa została utworzona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej  z mocą ustawy  z dnia 24 lutego 1928r.

Ciekawym punktem lekcji było zapoznanie  uczniów z charakterystyką zbiorów  Biblioteki Narodowej.  Zainteresowanie wzbudziły starodruki z poszczególnych wieków, rękopisy autorskie ważnych  polskich poetów i pisarzy.

Uczestnicy wycieczki wrócili do szkoły zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia związane ze sposobem poszukiwania informacji, korzystania z literatury.