XVI Bielańskie Dyktando „O pióro gżegżółki i długopis burmistrza”

25 XI 2016 r. odbyło się w naszej szkole XVI Bielańskie Dyktando „O pióro gżegżółki i długopis burmistrza”, w którym udział wzięli uczniowie i dorośli reprezentujący bielańskie podstawówki, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (w sumie 46 osób).

W tym roku burmistrz Hieronim przeżył przygodę z niezidentyfikowanym obiektem latającym, spotkał się z chwackimi Marsjanami i podarował im instruktaż komunikowania się w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

Kolejne przygody burmistrza Hieronima poznamy za rok, a laureatów tegorocznego dyktanda  ogłosimy na uroczystym podsumowaniu, które odbędzie się 19.12. 2016 r. o godz. 9.