XXIV Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

2 marca 2017 r. w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza odbyła się XXIV Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uroczystość, na której podsumowano działalność szkolnych klubów wolontariatu zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, członków Rady Rodziców oraz uczniów.

W trakcie gali poznaliśmy nazwiska „Najlepszych z najlepszych” – wolontariuszy roku. Ideą konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań oraz postaw wśród dzieci i młodzieży. Ogromne zainteresowanie, jakim od wielu lat cieszy się gala, świadczy o tym, że młodzi ludzie chętnie angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wśród wyróżnionych przez kapitułę konkursu znalazły się uczennice naszej szkoły: Patrycja Kędzierska i Oliwia Miecznikowska otrzymały dyplomy oraz statuetki za swoją działalność w szkolnym klubie wolontariatu.

Obie dziewczynki angażują się w organizację szkolnych i pozaszkolnych imprez charytatywnych, takich jak: zbiórka żywności oraz funduszy dla ubogich, reprezentowanie naszej placówki na uroczystościach o charakterze państwowym, poświęcanie swojego wolnego czasu i pomoc w nauce kolegom i koleżankom, odwiedzanie schronisk dla zwierząt, Domów Dziecka i Domów Samotnej Matki. Swoją pracę w wolontariacie świetnie godzą z licznymi obowiązkami szkolnymi, a ich życiowa postawa jest godna naśladowania. Serdecznie gratulujemy dziewczynom i życzymy, aby swoim zapałem i energią zarażały jak najwięcej osób.