Zajęcia z języka polskiego

Uwaga !!!Dnia, 19 października 2013 (sobota) zapraszam uczniów klas iii gimnazajum na kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego. Spotykamy się o 9.00 w sali 24. Zajęcia trwają 90 minut. Uczniów klas III liceum zapraszam na zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego na 11.00. Sala 24. Zajęcia są bezpłatne. Marzena Karaś.