Serdecznie Wszystkim dziękujemy, że razem z Nami świętowali 50 lecie XXXIX LO

 Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień czyli o uroczystości obchodów 50-lecia XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego. 7 czerwca 2013 r. to data, która wpisała się w historię XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego. W tym dniu społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi obchodziła 50-lecie powstania szkoły.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w parafii św. Zygmunta na Bielanach. Przewodniczył jej ks. proboszcz Krzysztof Kosk, ale odprawiali ją również trzej księża – absolwenci szkoły: ks. Zbigniew Kapłański, który wygłosił homilię, oraz ks. Rafał Czekalski a także aktualnie uczący w naszym liceum ks. Łukasz Przybylski.

 Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku Zespołu Szkół przy  ul. Zuga16. Pogoda dopisała. Na schodach szkoły stał dyr. Paweł Gmitrzuk, nauczyciele oraz uczniowie w odświętnych strojach i humorach. Serdecznie witali zaproszonych gości.

Na uroczystość zostali zaproszeni gen. bryg. Stefan Mordacz, gen. broni pil. Lech Majewski, poseł Joanna Fabisiak, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzowie Bielan, radni, pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany, dyrektorzy bielańskich szkół. Serdecznie witano byłych dyrektorów i nauczycieli XXXIX LO, byłych pracowników a także absolwentów. Z dużą przyjemnością i wzruszeniem można było obserwować powitania, radość z okazji spotkania po latach.

Uroczystość prowadzili: z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 119 – p. Aleksandra Malik i nauczyciel wychowania fizycznego – p.Zbigniew Zemka. Obydwoje w piękny sposób całe spotkanie zadedykowali dawnym i obecnym przedstawicielom społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom. Podkreślili, że „uczniowie szkoły zawsze wiedzieli, że są spadkobiercami rycerskich ideałów i na niwie szkolnej odnosili swoje małe zwycięstwa, dla niektórych porównywalne z heroicznymi zmaganiami polskich lotników podczas II wojny światowej”.

Zaproszeni goście wygłaszali przemówienia zarówno oficjalne jak i te, które łączyły się z osobistymi przeżyciami, do tej pory zachowanymi w pamięci. Wszyscy byli dyrektorzy otrzymali kwiaty będące wyrazem pamięci i sympatii. Uroczyście złożono wieniec pod Pomnikiem Lotnika. Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli i już nigdy nie wejdą w mury szkoły. Jedna z uczennic przeczytała historię placówki i …wspomnienia ponownie odżyły.

Część artystyczną stanowiły fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Przedstawienie przygotowali uczniowie gimnazjum i liceum pod kierunkiem długoletniej nauczycielki języka polskiego i dyrektorki szkoły pani prof. Bogumiły Filipek. Rozśpiewany, roztańczony występ odzwierciedlał radosny charakter uroczystości, a niejednokrotnie był odniesieniem do aktualnych problemów.

Warto jeszcze wspomnieć o sławnych absolwentach. Każdy z nich jest dumą szkoły, ponieważ pozostaje w pamięci nauczycieli i kolegów, ale są wśród nich i tacy, którzy są znani szerszemu gronu. Należą do nich prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Kaczyński, wielu sławnych sportowców m. in. Zbigniew Pacelt, Iwona Dąbrowska, Jakub Puchow, Tadeusz Rossa, Jan Widerek, Bogdan Bobtczak, Piotr Piotrowski, Iwona Kowalewska, Arkadiusz Gołaś, Małgorzata Aleksandrowicz, Grzegorz Łomacz, Damian Wojtaszek, Bartosz Gawryszewski, Michał Żurek, Rafał Wolski, Leszek Cichy a także Marek Lipiński, Jolanta Fijałkowska, Tomasz Grochoczyński, Jacek Hoffman, Mariola Bojarska, Agnieszka Kotulanka, Jacek Rudziński, Marek Skaczkowski, Janusz Szymczak. Nie sposób wymienić wszystkich.

Uroczystość zakończył poczęstunek, oglądanie szkoły, wspólne rozmowy i wspominki, oglądanie kronik, zdjęć, łzy wzruszenia, śmiech.

XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego dopisało jeszcze jeden niezwykły dzień do swojej historii – piękny dzień, a przecież podobno „życie zaczyna się po pięćdziesiątce” jak przypomniał jeden z gości.

Przed aktualną dyrekcją szkoły p. Pawłem Gmitrzukiem i p. Aleksandrą Malik wiele ambitnych i twórczych działań. Na zakończenie swojego przemówienia dyr. Gmitrzuk powiedział: „Razem zrobimy wiele.”

Elżbieta Kmiecińska-Pawłowska, nauczycielka języka polskiego