Pokaz profesjonalnego treningu piłkarskiego

Dnia 18 czerwca 2013 roku na terenie obiektu sportowego Syrenka 1 należącego do CRS Bielany odbył się pokazowy trening adeptów Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa rocznik 1997. Trening zorganizowali wspólnie ZS nr 119, CRS Bielany i Legia Warszawa. Pokaz poprowadzili trenerzy Młodych Wilków : Tomasz Sokołowski, Bernard Kapuściński, Robert Tańczyński, Piotr Domaniecki – trener bramkarzy, Piotr Zaręba – trener przygotowania motorycznego, Filip Faliszewski – psycholog. Gośćmi  specjalnymi byli piłkarz Legii Warszawa, absolwent XXXIX LO, Przemysław Mizgała i  trener koordynator   Jarosław Wójcik. Jednocześnie ZS 119 – Uczniowie, Pracownicy i Dyrekcja –  dziękuje pani dyrektor CRS Bielany, Annie Szymczak – Gałkowskiej, za udostępnienie boiska. Trenerom Legii i trenerowi koordynatorowi Jarosławowi Wójcikowi za organizację i przeprowadzenie treningu. Panu Arturowi Gaworskiemu, nauczycielowi wychowania fizycznego, dziękujemy za nieoceniony wkład i zaangażowanie w organizację imprezy.