Propozycja zmian w kalendarzu w roku szkolnym 2020-2021

W związku z ogłoszeniem przez rząd zmiany terminu ferii zimowych (04.01.-17.01.2021 r.) przedstawiamy propozycje zmian w kalendarzu szkolnym na rok 2020-2021. Zmiany te zostaną potwierdzone i wdrożone w życie po ukazaniu się rozporządzenia MEN w przedmiotowej sprawie.