Obiady

Manu od 5.10 do 30.10.

ABONAMENT OBIADOWY za  mc   PAŹDZIERNIK 2020 ZUPA,  II DANIE,  KOMPOT 22 DNI X 12,00 = 264,00. Termin płatności do  30.09.2020 r.za   PAŹDZIERNIK 2020. ZUPA,  II DANIE,  KOMPOT          22 DNI X 12,00 = 264,00. Termin płatności do  30.09.2020r

ABONAMENT OBIADOWY za  mc   MARZEC   2020 ZUPA,  II DANIE,  KOMPOT (od 2.03 do 31.03.2020 r.) 22 dni  x 12,00 = 264,00. Termin płatności od  25.02 do  29.02.2020 r.

OD DNIA 25.09.2020 WSZYSTKIE  WPŁATY  ZA  OBIADY  ABONAMENTOWE  PROSZĘ  DOKONYWAĆ  NA  NOWY  NUMER  KONTA

Millennium bank 40 1470 0002 2013 4692 9000 0001

Procedura zakupu obiadów

Od 15.09.2020 r. Przygotowywane i wydawane są obiady uczniom, którzy z powodu pandemii mieli nadpłatę za m-c marzec 2020 r.