Wizyta na cmentarzu żydowskim

20.03.2017 r. klasa 3gc pod opieką p.Skóry i p. Staszewskiej zwiedziła największy cmentarz żydowski w województwie mazowieckim, drugi co do wielkości w Polsce (po nowym cmentarzu w Łodzi) i jeden z największych na świecie. Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 33,5 ha, znajduje się na nim około 200 tysięcy nagrobków (macew) stanowiących jeden z najcenniejszych zabytków małej architektury Warszawy i Polski. Nekropolia jest czynna i służy żydowskiej społeczności Warszawy i okolic.

To kolejna, po wizycie w Warszawskim Ośrodku Kultury Muzułmańskiej, wycieczka realizująca program integracji kulturowej.