Akcja ekologiczna  „Sprzątanie świata”

To już tradycja, że we wrześniu w całej Polsce organizowane są akcje „Sprzątania Świata„. Tak jest i w tym roku. W dn.15 09. 2017r. nasza szkoły  również przyłączyła się do akcji.  Uczniowie kl.2a  liceum i 2c gimnazjum pod opieką p .Jolanty Kuchler sprzątali wyznaczone rejony w Lasku Lindego, uczniowie kl.2a gimnazjum wraz z p. Ewą Skórą teren wokół szkoły. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani  ruszyli spod szkoły sprzątać wyznaczone tereny.

Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także dobrej zabawy. Mam  nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji ekologicznej uczniów.

Organizatorka akcji: Jolanta Kuchler