Historia

Historia XXXIX LO

 

Początki szkoły wiążą się z akcją: „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”.

Wtedy to, 23 lipca 1959 roku, grupa oficerów i pracowników cywilnych Wojska Polskiego
w Dowództwie Wojsk Lotniczych oraz Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, podjęła zobowiązanie wybudowania z własnych składek ośrodka szkolno-wychowawczego.
Miała to być placówka dla dzieci z tzw. ”zielonych poligonów”. Budowę rozpoczęto 5 X 1960 roku na terenie lotniska wojskowego, w pobliżu Huty „Warszawa”.

Początkiem działalności był rok szkolny 1962/63, chociaż budynek nie był jeszcze w pełni ukończony. Naukę rozpoczęto w Liceum Ogólnokształcącym nr 22 przy
ul. Żeromskiego. Lekcje rozpoczynały się o godz. 15-tej a kończyły ok. 20-tej. Od nowego roku 1963 przeniesiono zajęcia do właściwej siedziby. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 12 X 1963 roku, wtedy też przemianowana została na ośrodek szkolno-wychowawczy.

Początki były skromne, nie tylko ze względu na nieukończony budynek, ale też ilość uczniów: „rdzennych” było tylko cztery klasy „ósme”: dwie „dziewiąte” i jedną „dziesiąta” „podarowało” 22 LO. Szkołę zaplanowano jako zespół budynków pawilonowych według projektu A. Dajbela: budynek główny, „specjalny”, obiekty sportowe z salą gimnastyczną i pływalnią, internat oraz domek mieszkalny dla pracowników. Patronat nad szkołą objęły Wojska Lotnicze, dlatego ośrodek otrzymał imię Ludowego Lotnictwa Polskiego.

Symbolem fundatorów i opiekunów stały się, w czasie budowy skrzydła, a potem samoloty. Pierwszy model postawiono w 1963 roku, był to Mig-15, który po 30 latach zastąpiono Migiem-17. Sztandar podarowany został na jej pięciolecie przez Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej Kraju. Obecny to dar Stowarzyszenia Lotników Polskich w Leeds, w Anglii.

Dla wielu pokoleń uczniów znakiem rozpoznawczym stał się jej hymn „Leć w górę stalowy ptaku”. Słowa napisała, na dziesięciolecie, długoletnia nauczycielka języka polskiego p. Hanna Radwańska.

Razem ze szkołą otwarto internat, który stanowił bardzo ważną część ośrodka, gdyż mieszkała w nim młodzież uczęszczająca do naszej placówki. Pierwszym jego dyrektorem został Jan Kapuśniak, nauczyciel języka polskiego. Wieloletnim dyrektorem internatu i dyrektorem administracyjnym był też Stefan Załuski. Dzięki jego staraniom stołówka miała, jako jedyna w Warszawie, specjalny zestaw mebli ze stali nierdzewnej, wyprodukowany przez fabrykę mebli okrętowych czy własny samochód dostawczy w czasach, gdy trzeba było mieć talon na samochód. Dumą szkoły okazał się nowoczesny basen. Nauka pływania stała się priorytetem, dlatego na przestrzeni lat wychowano rzeszę młodzieży, która odnosiła sukcesy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Byli to między innymi:

 

 

 

Zbigniew Pacel Olimpijczyk, Mistrz Świata w pływaniu i pięcioboju,

Iwona Dąbrowska Mistrzyni Europy i Świata,
Jakub Puchow Olimpijczyk, skoki do wody,
Tomasz Rossa Olimpijczyk, skoki do wody,

Jan Widerek Mistrz Polski, pływanie,
Bogdan Bobtczak Mistrz Polski, pięciobój nowoczesny,
Piotr Piotrowski brązowy medalista Mistrzostw Europy juniorów, pięciobój nowoczesny.

 

Początki były dość skromne – pięć klas, ale z czasem „rozwinęliśmy skrzydła” i sześć, siedem
a nawet osiem klas na poziomie nikogo nie dziwiło. Co oznacza, że uczyło się ok.1000 uczniów i pracowało 50, 60 nauczycieli.

 

Poza sportem i nauką ważną częścią życia szkoły były zajęcia artystyczne. Założony został zespół „Pod–Lotki” pod kierownictwem Bolesława Jastrzębskiego i Mirosława Jakubowskiego czyli „Bolka i Lolka”. Specjalnością zespołu stały się tańce z repertuaru „Mazowsza” i innych zespołów ludowych. Wystawiano też klasykę literatury, np.: „Śluby panieńskie” A. Fredry. Kostiumy pożyczano z zaprzyjaźnionej z instruktorami operetki. Obaj nauczyciele związani byli z naszą szkołą przez prawie 40 lat, aż do chwili przejścia na emeryturę. Od 1998 roku tradycje kontynuuje długoletnia wicedyrektor p. Bogumiła Filipek. Pod jej opieką zespół z tanecznego stał się bardziej poetycki i dzisiaj nazywany jest „Salonikiem poezji”.

Szkoła nawiązała również współpracę z Wojskami Lotniczymi jako patronem, stąd częste wycieczki do Modlina, Dęblina czy na Bemowo do siedziby jednostki. Dziś kontynuacją tej tradycji jest coroczny „Dzień Brygady”, gdzie młodzież bierze udział w organizowanych na terenie bazy zawodach sportowych, piknikach i zabawach.

Lata siedemdziesiąte uczniowie naszego liceum rozpoczęli od akcji społecznej odbudowy Zamku Królewskiego, działanie to łączyło nie tylko ich, ale też wszystkich warszawiaków. W tym czasie szkoła miała już ugruntowaną pozycję na Bielanach. Okoliczna młodzież chętnie wybierała naszą placówkę. Działały koła naukowe, dyskusyjne, modelarskie, plastyczne i wiele innych. Podejmowano akcje ukwiecania klas i sadzenia drzew na terenie wokół, dziś pozostał po tym piękny drzewostan.

Nauczyciele i uczniowie brali udział w wielu konkursach na terenie dzielnicy i miasta.

Oferta sportowa poszerzyła się o nowe dyscypliny-lekkoatletykę i siatkówkę, w której nasi uczniowie odnosili sukcesy np.: Stanisław Jaskóła –lekkoatleta, Mistrz Europy juniorów 1978, olimpijczyk z Moskwy 1980 r.

W trudnych politycznie i gospodarczo latach osiemdziesiątych szkoła prowadziła nowatorski program „Wychowanie dla pokoju”. Była to inicjatywa emerytowanych oficerów NATO, polegająca na wymianie młodzieży. Akcji patronowała ambasada Holandii w Polsce
i Polski w Holandii. Uczniowie w latach 1984-1993 wyjeżdżali do Hagi. Współpraca taka, nawiązana jeszcze w czasach PRL-u, była ewenementem na skalę całego kraju. W tym czasie w sporcie sukcesy odnosił olimpijczyk z Seulu z 1988roku Tomasz Jędrusik.

 

Lata dziewięćdziesiąte to czas przemian, nie tylko w kraju, ale też w naszej placówce. Pierwszą ważną była zmiana imienia z Ludowego Lotnictwa Polskiego na Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego. Zmianie uległ też sztandar. Nawiązaliśmy ściślejszą współpracę ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich w Anglii i w 1995 roku otrzymaliśmy od nich nowy, ufundowany przez lotników z Leeds.

Możliwość wyjazdów zagranicznych spowodowała, że organizowano wymianę uczniów, z takimi państwami jak Niemcy, Holandia czy Litwa oraz prowadzono letnie kursy językowe, na które przyjeżdżali nauczyciele z innych krajów, np.: z USA.

 

Od 1992 roku szkoła bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
i wolontariacie. W ramach akcji „Serce w menażce” uczniowie odwiedzali ludzi starszych, nosząc im obiady ze szkolnej stołówki. W 2000 roku szkoła nawiązała współpracę z WAT-em, co zaowocowało możliwością uczęszczania uczniów na interesujące ich wykłady, czy kursy przygotowawcze przed egzaminami wstępnymi na wyższe uczelnie. Nowoczesne metody nauczania wprowadzono również w językach obcych. Od 2002/2003 obowiązuje tzw. system blokowy, dzięki któremu uczniowie wybierają zajęcia zgodnie
z poziomem znajomości języka. Ostatnie 20-lecie to czas sukcesów sportowych w siatkówce, pięcioboju nowoczesnym i lekkoatletyce. Przedstawicielami wybitnych absolwentów są:

 

Arkadiusz Gołaś – siatkarz, reprezentant Polski juniorów i seniorów.
Małgorzata Aleksandrowicz –siatkarka, reprezentantka Polski,
Piotr Piotrowski – brązowy medalista w pięcioboju nowoczesnym Mistrzostw Europy, Tomasz Domosiewicz – lekkoatleta, Mistrz Polski w 10-boju i 7-boju w hali.

 

W latach 2000-2005 klasy biologiczno-chemiczne realizowały program edukacji ekologicznej, w ramach, którego brały udział w konferencjach, np. :”Halo Haga-Halo Warszawa”, „Eko-Planeta”, „Eko-szkoła”. W 2007 roku uczniowie uczestniczyli w debacie „Parlament Młodzieży 2007- Energia. Odnowa klimatu. Tworzywa sztuczne”.

Ważnym elementem w edukacji młodzieży są akcje prozdrowotne i profilaktyczne tj. „Wybierz życie-pierwszy krok” czy „Różowa wstążeczka-profilaktyka raka piersi” czy kampania „Powiedz NIE- trądzikowi”.

Wolontariat i akcje charytatywne pokazują, że młodzież chętnie pomaga innym, że nie jest obojętna na krzywdę drugiego człowieka. Bierzemy udział w WOŚP, Górze Grosza, zbiórkach żywności, „Klubie Ośmiu” (we współpracy z Gimnazjum nr 71) czy adopcji na odległość.

Przyjazna sportowcom atmosfera zaowocowała podjęciem w 2008 roku współpracy z Klubem Sportowym Legia i utworzeniem klasy dla zawodników tego klubu.

Znaczącym dla Naszej Szkoły był rok 2009, kiedy to decyzją Rady Miasta Warszawy od 1 września przeniesiono jej siedzibę na ul. Zuga 16. Z powodu zmiany miejsca lokalizacji nie można było przenieść samolotu. Zmiana siedziby nie zmieniła zaangażowania młodzieży w sport o czym świadczy chociażby V miejsce w Mistrzostwach Świata w unihokeju Macieja Zanoberga.

Zainicjowana w latach osiemdziesiątych edukacja obywatelska („Wychowani dla Pokoju”) kontynuowana jest obecnie w projektach edukacyjnych realizowanych przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i w edukacji filmowej nt. wielokulturowości: „Trudne tematy” czy Warsztatach Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. Zostało to docenione przez edukatorów z CEO i w kwietniu 2012 roku Naszą Szkołę odwiedziła delegacja gości z Iraku, którzy brali udział we wspólnej konferencji, pokazującej wzorce edukacyjne.

Wzbogacając ofertę edukacyjną od 2010 roku wprowadzono język włoski, organizowane są więc Dni Włoskie, w ramach przybliżenia kultury tego kraju.

Nieodłączną częścią naszej działalności są wycieczki krajobrazowe i integracyjne. Zwiedzamy Mazury, Tatry czy Bieszczady. Czasami, wędrując po górach, zahaczamy
o Czechy, Słowację lub Ukrainę. Organizowane są lekcje muzealne w Muzeum Narodowym, Muzeum Karykatury, Zachęcie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik oraz Wilanowie, Łazienkach, Belwederze i Starym Mieście. Uczniowie klas „medialnych” wychodzą do telewizji i radia ( „Kocham, Cię Polsko!, warsztaty w Radio ZET, Polsat).

 

1 września 2012 roku rozpoczęliśmy pracę jako Zespół Szkół numer 119. Decyzją Rady Miasta XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego połączono z Gimnazjum nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a więc w 50-tą rocznicę powołania do życia Naszej Szkoły rozpoczęliśmy nową, mamy nadzieję równie bogatą, wspólną przyszłość.

Szkoła to nie tylko miejsca i symbole, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli- dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie.

DYREKTORZY
Funkcję dyrektora sprawowali:
od roku szkolnego 1963/1964 – Wacław Wiecki
od roku szkolnego 1964/1965 – Wiesław Kulmiński
od roku szkolnego 1970/1971 – Anna Świeżyńska
od roku szkolnego 1991/1992 – Włodzimierz Sterzyński od roku szkolnego 1992/1993 – Krystyna Klinert
od roku szkolnego 1998/1999 – Ryszard Ładyński
od IX 2008 do XII 2008 – Bogumiła Filipek
od stycznia 2009 roku – Paweł Gmitrzuk
 

NAUCZYCIELE (m.in.)
Poloniści:

Waldemar Błoński, Elżbieta Chojnacka, Irma Jarosz, Bożena Kawka, Lidia Łodożyńska, Jadwiga Pietras, Hanna Radwańska, Helena Tomczak, Jan Kapuśniak, Włodzimierz Paszyński, Iwona Pawłowska, Grażyna Lebiedzińska, Małgorzata Gawinecka, Magdalena Seroczyńska, Iwona Omelan, Renata Pabis, Bogumiła Filipek, Marzena Karaś – Gmitrzuk, Katarzyna Lipska, Marzena Sadowska

 

Rusycyści:

Iwona Bednarek, Krystyna Chmielecka, Zofia Firkowicz, Janina Kuczyńska, Wincentyna Sokołowska, Helena Makarewicz, Ewa Leszczyńska

 

Germaniści:

Alicja Jarzęcka, Joanna Wiecka, Grażyna Strzelczak, Małgorzata Rawa, Monika Gerłowicz, Sylwia Proczek

 

Angliści:

Zofia Knapek, Katarzyna Wasylkowska, Hanna Załęcka, Aneta Łątka, Ewa Łubioska, Maciej Masłowski, Monika Michalak Remigjusz Rachuba, Stanley Spooner, Izabela Gałgowska, Irena Bełzak, Krzysztof Ambroziewicz, Marzena Janiszewska, Justyna Walczyk, Marcin Dadan

 

Łacinnicy:

Łucja Dryżałowska, Anna Chrząszcz

 

Historycy:

Alina Kielarska, Janina Maczel, Anna Obrębowska, Danuta Waksberg, Andrzej Kuśmierski, Jakub Ostromęcki

 

Geografowie:

Urszula Borucka, Barbara Bagińska, Małgorzata Gołas, Alicja Górecka, Nadzieja Kwiatkowska, Maria Cywińska, Elżbieta Somerfeld

 

Matematycy:

Alicja Błaszkiewicz, Ryszard Cibor, Wiesław Kulmiński, Ewa Kołodziejczyk, Jerzy Jarosik, Barbara Kołaczewska, Zofia Sarnowiec, Janusz Solka, Karol Szymański, Ryszard Ładyński, Sebastian Dąbrowski, Mirosław Patoleta, Piotr Brauner

 

Fizycy:

Jerzy Goszczyński, Grzegorz Janikowski, Maja Lipniacka, Joanna Maciejewska, Jan Maciejewski, Tadeusz Pietras, Izabela Cytryna, Paweł Gmitrzuk, Anna Jankowska,

 

Chemicy:

Zofia Baranowska, Krystyna Klinert, Janina Nowak, Barbara Skibczak, Magdalena Wojciechowska, Bożena Kostrzyńska, Lidia Zielińska

 

Biolodzy:

Henryk Babis, Anna Świeżyńska, Iwona Drozdowska, Danuta Grendel, Jadwiga Kalbarczyk, Jolanta Kuchler, Włodzimierz Sterzyński

 

Wychowanie fizyczne:

Ireneusz Kwiatkowski, Danuta Rossa, Barbara Rossa, Magdalena Halter, Tomasz Rossa, Tadeusz Wesołowski, Zbigniew Kucewicz (trener pływaków i pięcioboistów), Sławomir Ignasiak, Zbigniew Zemka, Maria Hołozubiec, Monika Serdak, Artur Gaworski, Ewa Strejmer

 

Przysposobienie obronne:
Stanisław Zielioski, Stefan Załuski, Daniel Piekarski,

 

Podstawy przedsiębiorczości:
Hieronim Siemiradzki

 

Biblioteka:

Franciszka Parońska, Krystyna Konarska, Maria Kwiatkowska, Barbara Rybkowska Grażyna Goss, Magdalena Borkowska, Dorota Pietruczenko

 

Przedmioty artystyczne:

Mirosław Smorczewski, Maria Plakiewicz, Zofia Wojciechowska, Jadwiga Dudek, Alina Kapłańska, Czesław Plakiewicz, Mirosław Jakubowski, Bolesław Jastrzębski

 

Internat

Krystyna Lewicka, Jadwiga Jakubowska, Henryka Kapuśniak, Wacław Kopczyński, Tamara Kuzniecow, Jadwiga Ozimkiewicz, Jerzy Pychyński, Anna Sikora, Joanna Śledziewska, Grażyna Wdowiak, Jadwiga Kruk, Elżbieta Jabłońska, Ewa i Roman Kotowiczowie

 

UCZNIOWIE ABSOLWENCI

Każdy z absolwentów, kończący szkołę jest wyjątkowy, bo pozostaje w pamięci nauczycieli i kolegów, ale znajdziemy też takich, którzy znani są szerszemu gronu. Zostali lekarzami, prawnikami, księżmi, nauczycielami, wykładowcami akademickimi, aktorami, politykami, sportowcami, przedstawicielami wielu zawodów i profesji-łączy ich jednak jedno Wszyscy są absolwentami XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego.

 

 

Absolwenci:

Lech Kaczyński-Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Marek Lipiński, Jolanta Fijałkowska, Zdzisław Goźmierski, Tomasz Grochoczyński, Jacek Hoffman, Andrzej Kanigowski, Mariola Bojarska, Agnieszka Kotulanka, Tomasz Mathea, Kazimierz Pasek, Krystyna Rubaszkiewicz-Kasperska, Ryszard Czarnecki, Jacek Rudziński, Marek Skaczkowski, Janusz Szymczak, Dorota Wilson, Kamil Witkowski, Andrzej Zając i wielu innych, których nie sposób wymienić.

 

Absolwenci-sportowcy:

Zbigniew Pacelt Olimpijczyk 1968 Meksyk – pływanie 1972 Monachium – pięciobój nowoczesny
1976 Montreal – pięciobój
nowoczesny
1980 Moskwa – pięciobój nowoczesny
Jakub Puchow Olimpijczyk 1972 Monachium – skoki do wody 1976 Montreal – skoki do wody
Stanisław Jaskułka Olimpijczyk 1980 Moskwa – lekkoatletyka

Tomasz Jędrusik Olimpijczyk Tomasz Rossa Olimpijczyk Arkadiusz Gołaś Olimpijczyk Leszek Cichy

Iwona Kowalewska

Zbigniew Beta

Jan Wiederek

Bartosz Gawryszewski

Grzegorz Łomacz

Michał Żurek

Damian Wojtaszek

Bartosz Krzysiek

Agnieszka Cieślak

Rafał Wolski

1988 Seul- lekkoatletyka 1988 Seul – skoki do wody 2004 Ateny – siatkówka

Himalaista, zdobywca K – 2, światowy rekord wysokości w alpinizmie zimowym na Mont Everest 1980, zdobywca „Korony Ziemi”

Mistrzyni Europy i Świata w pięcioboju nowoczesnym /1987-98/

Brązowy medalista Halowych Mistrz. Europy /1975/ – lekkoatletyka

wielokrotny Mistrz i rekordzista Polski w pływaniu

Wicemistrz Europy Kadetów 2003r. Mistrz Polski Polska Liga Siatkówki

Mistrz Europy Kadetów 2005r. Mistrz i reprezentant Polski, Polska Liga Siatkówki

Mistrz Polski i Europy Juniorów
w siatkówce plażowej, Polska Liga Siatkówki

kadra Polski 2011, Polska Liga Siatkówki

kadra Polski 2012, Polska Liga Siatkówki

II m. w Pucharze Europy, XXXIV w Mistrzostwach Świata 2007 – triathlon

Reprezentant Polski na Euro 2012 , KS ”Legia” – piłka nożna

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy nr XXXI/702/2012, nowo powstały Zespół Szkół nr 119 w Warszawie, ul. Zuga 16 składa się z Gimnazjum nr 71 i XXXIX Liceum Ogólnokształcącego.

 

Nasza historia – Wespół w zespół w Zespole Szkół nr 119 przy ulicy Zuga 16

 

Są w życiu szkoły różne chwile, łatwiejsze i trudniejsze. Nasza placówka, tj. Zespół Szkół nr 119 przy ul. Zuga jeszcze w zeszłym roku szkolnym składała się z dwu odrębnych jednostek: Gimnazjum nr 71 im. K.K. Baczyńskiego i XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego. Co słychać dzisiaj w nowo powstałej placówce? Chcemy podzielić się z czytelnikami informacjami z życia szkoły, opowiedzieć o kilku imprezach, które już zostały zorganizowane bądź będą miały miejsce za chwilę.

Dumni jesteśmy z Saloników Poezji, które odbywają się u nas raz w miesiącu. Inauguracja miała miejsce 8 października 2012 roku. Uczniowie wraz z nauczycielami recytowali wybrane przez siebie najpiękniejsze strofy poetyckie. Były kwiaty, płonęły świece, a nade wszystko rozbrzmiewało poetyckie słowo. Budujące spotkanie. Okazało się, że rację miał Juliusz Słowacki, obiecując przemianę zwykłych zjadaczy chleba w aniołów. Poezja do dziś stanowi wielką siłę.

W listopadzie szczególnie pamiętamy o zmarłych, dlatego w Saloniku Poezji będą występować duchy. W grudniu będziemy czytać „Pana Tadeusza”. Wspólnie z uczniami narodową epopeję będzie recytował dyrektor Paweł Gmitrzuk oraz v-ce dyrektor Aleksandra Malik. Kolejne tematy Saloniku to: poezja K. K. Baczyńskiego, strofy związane z zakochanymi, historią, przyrodą a także twórczość własna. Nad wszystkim będzie czuwała mistrzyni słowa – prof. Bogumiła Filipek.

Lubimy spotykać się z ciekawymi ludźmi. Całkiem niedawno gościł u nas Leszek Cichy. To było pasjonujące spotkanie z polskim alpinistą, który jako pierwszy Polak zdobył koronę Ziemi. Leszek Cichy napisał książkę pt. „Rozmowa o Evereście”. Pan Cichy w pasjonujący sposób opowiadał o swych wyprawach, przygodach i pokonywaniu trudności. Wyprawy górskie kształtują charakter, uczą konsekwencji w osiąganiu wyznaczonych celów. Po tym spotkaniu i obejrzeniu filmu z wyprawy uczniowie mówili: „To była wspaniała lekcja poszerzająca nasze horyzonty. Warto w życiu osiągać najwyższe szczyty”. Napawał nas dumą fakt, że pan Leszek Cichy to absolwent naszej szkoły.

W listopadzie zorganizowana zostanie w Zespole Szkół 119 XII edycja Dyktanda Bielańskiego. To impreza, która już obrosła tradycją. Wymyślony na potrzeby dyktanda burmistrz Hieronim rozwiązywał będzie kolejny problem. Na szczęście ten znużony urzędnik ma swój talizman. Postawił go na biurku. To figurka gżegżółki. W Dyktandzie Bielańskim „O pióro Gżegżółki i długopis burmistrza” z trudami ortografii zmagają się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów bielańskich, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy sportowe. W tym roku szkolnym odbyły się dwa wyjazdy integracyjne. Uczniowie gimnazjum integrowali się w Sielpi, a licealiści w Bukowinie Tatrzańskiej. Oprócz nauki miały tam miejsce imprezy sportowe, wycieczki, wspólne zabawy. Uczniowie i nauczyciele znaleźli się w innych niż szkoła warunkach. To zbliża i pozwala na lepsze wzajemne poznanie.

Chcemy być szkołą ludzi twórczych, którzy odpowiedzialnie wchodzą w dorosłe życie, są świadomymi odbiorcami kultury i umieją pomagać innym. Szczycimy się tym, że w naszym zespole działa wolontariat. Uczniowie chętnie podejmują pracę, która służy innym i odnajdują w takim działaniu głęboki sens.

Kiedy ostatnio rozmawiałam z dyrektorem szkoły, zauważyłam na jego biurku kostkę
Rubika. Niełatwo taką kostkę ułożyć. Mogą to zrobić chętni uczniowie, ponieważ na stronie internetowej szkoły widnieje ogłoszenie, że dyrektor jest mistrzem w tej dziedzinie i podzieli się swą wiedzą z chętnymi uczniami. Układamy więc naszą szkolną kostkę Gmitrzuka i mamy nadzieję, że wszystko będzie do siebie idealnie pasowało.

 

 

 

Historia Gimnazjum nr 71

 

Gimnazjum nr 71 na Bielanach powstało na bazie Szkoły Podstawowej Nr 248 w Warszawie. Warto więc przedstawić krótki rys historyczny placówki. Uroczystego otwarcia szkoły dokonano we wrześniu 1966 roku w obecności władz oświatowych. W 1969 r., dzięki staraniom ówczesnego kierownika, szkole nadano imię poety, żołnierza, uczestnika Powstania Warszawskiego – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W latach 70-tych szkoła mogła się poszczycić najpiękniejszym otoczeniem w Warszawie. Wokół szkoły rosły wspaniałe drzewa, krzewy, kwiaty a nawet warzywa. Wtedy też prężnie działała spółdzielnia uczniowska, a uczniowie sami wzorowo prowadzili księgi rachunkowe.

7 maja 1981 roku odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej. Przez ponad 30 lat swej działalności szkoła zorganizowała szereg różnych imprez i uroczystości. Najważniejsze z nich to: wręczenie Orderów Uśmiechu, koncert Krzysztofa Jabłońskiego (ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej, późniejszego laureata Konkursu im. Fryderyka Chopina), wizyta Prymasa Polski – kardynała Józefa Glempa. Do tradycji szkoły należą spotkania uczniów i pracowników z ciekawymi ludźmi. W szkole gościli m.in.: Sz. Kobyliński, W. Chotomska, E. Skalski, M. Gajda, J. Gajos, J. Maria Gisger, J. Odrowąż-Pieniążek, M. Baranowska, L. Bartelski, K. Zanussi, S. Sieradzki (pseudonim „Świst”, kolega K. K. Baczyńskiego), A. Janowska, W. Dworczyk, I. Szewińska, M. Winiarska, J. Kawalec, P. Nastula, M. Woronin.

Uczniowie szkoły mogą pochwalić się niemałymi sukcesami:

  1. szk. 1988/89 – IV miejsce w Warszawie w konkursie zespołów teatralnych „Melpomena w szkolnej ławce”,
  2. szk. 1990/91 – I miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Warszawie,
  3. szk. 1992/93 – I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Szukamy Przyjaciół Marii Kownackiej”,

V miejsce w Polsce w konkursie „Promocja zasad fair play w wychowaniu młodzieży” i II miejsce indywidualnie w konkursie literackim o tematyce sportowej,

liczni laureaci konkursów przedmiotowych z j. rosyjskiego, j. polskiego, fizyki, chemii, historii, matematyki, biologii, geografii,

laureaci konkursów matematycznych „Kangur Europejski” i „Torus”,

sukcesy w konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka” na szczeblu wojewódzkim.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie w r. szk. 1992/93 pracowni informatycznej i włączenie informatyki do szkolnego programu nauczania. W r. szk. 1996/97 do programu szkoły wprowadzono pierwsze innowacje: klasę o profilu artystycznym, otwarte świetlice czyli zajęcia popołudniowe, w których mogą uczestniczyć także uczniowie innych szkół, a tradycją szkoły stało się przyznawanie odznaczeń dla zasłużonych pracowników, rodziców i wyróżniających się uczniów. W następnych latach powstały kolejne programy autorskie: „Biologia środowiskowa” i program nauczania j. polskiego „W kręgu kultury”.

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno–wychowawczą nauczyciele szkoły mogą pochwalić się licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi. Nie sposób w historii szkoły nie odnotować hojności rodziców, którzy zawsze wspomagali jej działalność, fundowali nagrody dla uczniów, pomagali w trudnej sytuacji finansowej, dokonywali bieżących napraw i remontów, bądź pokrywali ich koszty.

W roku 1996 przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego. Niestety, zbyt skromne środki nie pozwoliły na pokrycie wszystkich potrzeb: remontu podłogi w sali gimnastycznej, schodów i elewacji. Rok szkolny 1998/99 zapisał się w pamięci pracowników szkoły jako bardzo pracowity – przygotowywaliśmy się do wprowadzania zmian związanych z nadchodzącą reformą systemu edukacji. Decyzją Gminy Bielany Szkoła Podstawowa nr 248 stała się szkołą wygasającą, na której miejscu mieliśmy organizować gimnazjum.

Nowa szkoła, Gimnazjum nr 1, rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999 roku. W roku 2004 nastąpiła zmiana numeru szkoły, od tej pory jesteśmy Gimnazjum Nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook20
INSTAGRAM