Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego

w Warszawie

Rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U.2019 poz.325)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.

Doradztwo zawodowe realizowane w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie ukierunkowane jest na:

 • rozwijanie kompetencji karierowych ucznia,
 • wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli,
 • wspieranie kompetencji doradczych rodziców,
 • wykorzystanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia

w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

Cele ukierunkowane na ucznia:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń,
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy (lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim)
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej,
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej,
 • przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją,
 • rozwijanie kompetencji transferowych,
 • rozwijanie umiejętności uczenia się,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Cele ukierunkowane na nauczycieli:

 • budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia,
 • aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach,
 • rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli,
 • wskazania na źródła dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i doradczych na terenie miasta Warszawy.

Cele ukierunkowane na rodziców:

 • aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach,
 • aktualizacja wiedzy na temat ofert wyższych uczelni,
 • aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych na wyższe uczelnie,
 • udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia,
 • rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia doradczego,
 • wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji.

Formy pracy:

 • obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • lekcje z wychowawcą,
 • doradztwo indywidualne (również w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • spotkania z ekspertami,
 • rada szkoleniowa (wsparcie doradcze dla nauczycieli)
 • formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetka.

Formy realizacji treści

Tematyka zajęć

1. Formuła optymalnego wyboru zawodu.

2. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać.

3. Oferty edukacyjne, czyli gdzie i jak mogę się dalej rozwijać?

4. Bogaty świat zawodów.

5. Zawód, który do mnie pasuje.

6. 7 nawyków skutecznego działania.

7. Dobry plan drogą do sukcesu.

8. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?

9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?

10. Jak analizować oferty szkół wyższych?

1. System edukacji w Polsce.

2. Etapy projektowania kariery zawodowej – jak przygotować się do rekrutacji do szkół wyższych?

3. Pułapki na drodze podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

4. Jak zostać fachowcem , czyli o roli kwalifikacjach i kompetencjach w profilu zawodowym.

5. Gdzie warto szukać pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu.

6. Uczymy się nie tylko w szkole – o roli edukacji nieformalnej i pozaformalnej w projektach karierowych.

7. Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron.

8. Jak Cię widzą, tak…Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji.

9. Praca po znajomości? A dlaczego nie? O roli networkingu w projektach karierowych.

10. Mam szansę na sukces! O umiejętnościach sprzyjających realizacji planów i aspiracji (plan rozwoju osobistego).

I.   ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

II. LEKCJE WYCHOWAWCZE

III. ZAJĘCIA Z NAUCZYCIELEM WYCHOWAWCĄ.

IV. UDZIAŁ w TARGACH EDUKACYJNYCH

V. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWO-EDUKACYJNE

W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zajęć związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Literatura dla ucznia

Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007

Covey S., 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań 2011

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&dream 2016

Rosalska M., Wawrzonek A., Od marzeń do kariery, Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2013

https://doradztwo.ore.edu.pl/marzen-kariery-poradnik-dla-uczniow-absolwentow-szkol-ponadgimnazjalnych/

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/

Bugaj M. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009

Jakie wartości są dla mnie ważne?;  Rozpoznaję swoje aspiracje. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007

Literatura dla rodzica

https://mapakarier.org/?gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5fX7f_QIRJhD1irKMICB_CXftrx-VurGI3eg5gK0I5V959zOS9XvkcaAm2UEALw_wcB

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations

Prezentacja dla rodziców i uczniów pt. Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej i nie tylko 2020/2021 https://liblink.pl/zllLAyZxbR  

Jak pomóc rozwijać skrzydła. Broszura dla rodziców uczniów https://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/   

Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna

Poradnik_dla_rodzicow_planowanie_kariery droga zawodowa

Jeśli chcesz dowiedzieć się o możliwościach kształcenia, rozwoju kariery, rynku pracy:

http://doradztwo.ore.edu.pl

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

portal o studiach, uczelniach, zawodach www.perspektywy.pl

https://ohp.pl

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow – klasyfikacja i opisy zawodów