Doradztwo zawodowe

Literatura dla ucznia

Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007

Covey S., 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań 2011

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&dream 2016

Rosalska M., Wawrzonek A., Od marzeń do kariery, Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2013

https://doradztwo.ore.edu.pl/marzen-kariery-poradnik-dla-uczniow-absolwentow-szkol-ponadgimnazjalnych/

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/

Bugaj M. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009.

Jakie wartości są dla mnie ważne?;  Rozpoznaję swoje aspiracje. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006.

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017.

Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008.

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012.

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004.

Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007.

Literatura dla rodzica

Mapa Karier: https://mapakarier.org/?gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5fX7f_QIRJhD1irKMICB_CXftrx-VurGI3eg5gK0I5V959zOS9XvkcaAm2UEALw_wcB

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations

Prezentacja dla rodziców i uczniów pt. Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej i nie tylko 2020/2021 https://liblink.pl/zllLAyZxbR  

Jak pomóc rozwijać skrzydła. Broszura dla rodziców uczniów https://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/   

Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna

Poradnik_dla_rodzicow_planowanie_kariery droga zawodowa

Jeśli chcesz dowiedzieć się o możliwościach kształcenia, rozwoju kariery, rynku pracy:

http://doradztwo.ore.edu.pl

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

portal o studiach, uczelniach, zawodach www.perspektywy.pl

https://ohp.pl

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow – klasyfikacja i opisy zawodów