Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

 

 Pedagog szkolny

mgr Mariola Felczak tel. 834-20-61 wew. 104

Poniedziałek 9.00-16.00 

Wtorek 9.00-15.00 

Środa 9.00-16.00 

Czwartek 12.00-20.00 

Piątek 9.00-14.00 

Psycholog szkolny

mgr Marcin Popławski tel. 834-20-61 wew. 112

Poniedziałek 8.00-14.00

Wtorek 8.00-15.00

Środa 8.00-15.00 

Czwartek 8.00-15.00 

Piątek 8.00-14.00

 Pedagog specjalny

mgr Ewa Skóra

Poniedziałek       11.30-13.10

Wtorek           9.30-12.30

Środa              9.30-13.30

Czwartek 8.00-11.00

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Joanna Kołodziejska

Poniedziałek 8.50-15.05 

Wtorek 8.50-15.55 

Środa 8.50-15.55 

Czwartek 8.50-16.45 

Piątek 8.50-13.10 

Porady psychologiczne dla uczniów i rodziców

Ponadto uczniowie mogą korzystać z porad psychologicznych udzielanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 10.
Poradnia ta znajduje się przy ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa

Wsparcie

INFOLINIA DLA SZKÓŁ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Centrum Pomocy Dzieciom
ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” 
ul. Mazowiecka 12/14 lok. 25, tel. 22 826 14 34, 22 826 88 62, 22 826 80 72 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. Oleandrów 6, III piętro, tel. 22 626 94 19 

Stowarzyszenie OPTA 
ul. Marszałkowska 85 lok. 34, tel. 22 622 52 52 

Towarzystwo Pomocy Młodzieży 
ul. Nowolipki 2, tel. 22 635 54 67, 22 887 88 05

Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”
ul. Hoża 41 domofon 200, tel. 668 320 608

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP 
ul. Boryszewska 4, tel. 22 646 57 25, 515 103 831

Stowarzyszenie Aslan 
ul. Nowolipie 17, tel. 22 636 49 04 lub 22 636 49 12 

Powiślańska Fundacja Społeczna 
ul. Mokotowska 55, tel. 22 625 77 82

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 
ul. Dzielna 7, tel. 22 831 19 20

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Puławska 87/89, tel. 22 480 24 75

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
ul. Zamiany 13, tel. 22 644 83 18

Psychologiczne Centrum Wsparcia

ul. Raszyńska 8/10, tel. 667 147 738

Od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

Tu może zadzwonić każdy – dzieci, młodzież, dorośli, gdy nie wiedzą jak pomóc dziecku.

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23141509/Zalecenia.pdf/0e79c16e-9950-b8ad-8b2d-ae257598a894?t=1678454730130

Publiczne i niepubliczne placówki udzielające pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie w m.st. Warszawa

https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2