Godziny Wychowawcze ze Światem

„Godziny Wychowawcze ze Światem”

to program edukacyjny PAH, skierowany do wychowawców/czyń.”

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności.

Dyplom za udział w roku szkolnym 2020/2021.

Klasy które biorą udział w projekcje w roku szkolnym 2021/2022:

1B

1D

3D, opiekun Maria Sabała

3E, opiekun Ewa Skóra

3B

3G