EU WISE

Obszary tematyczne projektu:

– Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja

– Slow food

– Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)

Cele i założenia projektu:

1. Zwiększenie nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich.

2. Udział w szkoleniach dla młodzieży i projektach pilotażowych.

3. Udział w debatach, działaniach oraz promocji nowych wzorów konsumpcyjnych.

4. Organizowanie akcji informacyjnych i imprez w szkole związanych z odpowiedzialną konsumpcją.

5. Stworzenie i upowszechnienie katalogu dobrych praktyk promujących odpowiedzialną konsumpcję i Sprawiedliwy Handel na poziomie szkół i lokalnych społeczności.

6. Liderzy jako inicjatorzy zmian zaangażują się także w aktywności w obszarze lokalnych społeczności.

Projekt EU-WISE

Young Citizens-Consumers

Projekt Projekt EU-WISE Young Citizens-Consumers jest realizowany w 4 państwach UE: Belgii, Polsce, Rumunii i we Włoszech.

XXXIX LO jest jedną z 7 placówek w Polsce zaangażowanych w projekt.

Koordynator projektu

Youth Association from Transylvania – Rumunia.

Polski partner: 

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Projekt EU-WISE Young Citizens-Consumers finansowany przez UE w ramach programu Erasmus+.

Projekt EU-WISE dokłada starań, by zbierać i rozpowszechniać dobre praktyki wspierające rolę młodzieży jako aktywnych partnerów w przeprowadzanych zmianach i w implementacji:

Celu 4 Zrównoważonego Rozwoju, który dotyczy wysokiej jakości edukacji

i Celu 12, który dotyczy wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Fair Trade – Sprawiedliwy Handel

Zasady Sprawiedliwego Handlu:

1. Uczciwa cena za produkty

2. Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne

3. Przejrzystość, uczciwość i szacunek w relacjach handlowych

Różne oznaczenia Fair Trade (Sprawiedliwego Handlu)

Cześć, nazywam się Samanta. Jestem uczestniczką projektu EU WISE POLAND. Od 27 marca do 2 kwietnia brałam udział w szkoleniu EU WISE oraz FAIR TRADE w Mediolanie wraz z 6 innymi młodymi liderami z całej Polski. Nauczyłam dużo nowych i przydatnych rzeczy, które potem będę mógła wykorzystać w przyszłych działaniach na rzecz projektu W czasie tego wyjazdu poznałam wiele wspaniałych osób z Rumunii, Włoch oraz Belgii, którzy również są uczestnikami projektu EU WISE #euwise, #fairtrade, #sprawiedliwyhandel