Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok szkolny 2021/2022:


Mścichowska Monika – Przewodniczący (3G XXXIX LO)

Bargiełowski Filip – Zastępca przewodniczącego (3B LO)

Wolak Anna – sekretarz (2E XXXIX LO)

Kierszka Aneta – skarbnik (1A XXXIX LO)

Kontakt z Radą Rodziców:
adres do korespondencji: lo39rr.wawa@gmail.com

Numer konta bankowego:
służący do dokonywania wpłat na Fundusz RR:
58 1500 2022 1220 2000 5192 0000
(na przelewie prosimy o umieszczenia imienia i nazwiska ucznia oraz klasę)