Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020:
1.Przewodnicząca——-Monika Miścichowska ———(kl.1J)
2.Wiceprzewodnicząca –Eva Gołębiewska ————-(kl.1L)
3.Sekretarz ———–Paweł Bohdziewicz ———–(kl.1D)
4.Skarbnik ————Agnieszka Karlińska-Kryszak -(kl.2D)

Radzia Rodziców klasy 3C
p. Dorota Durdasiak
p. Kinga Kusińska
p. Dariusz Kania

Kontakt z Radą Rodziców:
adres do korespondencji: lo39rr.wawa@gmail.com

Numer konta bankowego:
służący do dokonywania wpłat na Fundusz RR:
58 1500 2022 1220 2000 5192 0000
(na przelewie prosimy o umieszczenia imienia i nazwiska ucznia oraz klasę)