Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2023/2024:


p. Marzena Rutkowska (4a) – Przewodnicząca

p. Katarzyna Daniluk (2F) – Zastępczyni przewodniczącej

Kontakt z Radą Rodziców:
adres do korespondencji: lo39rr.wawa@gmail.com

Numer konta bankowego:
służący do dokonywania wpłat na Fundusz RR:
58 1500 2022 1220 2000 5192 0000
(na przelewie prosimy o umieszczenia imienia i nazwiska ucznia oraz klasę)

Naszą misją jest wszechstronne wspieranie szkoły, nauczycieli ale przede wszystkim uczniów we wszelkich działaniach, które mogą poprawić warunki nauczania i rozwoju naszych dzieci. Chcemy dopingować je do aktywności, rozwoju kulturalnego i sportowego oraz rozbudzać wrażliwość i empatię. Pragniemy, żeby nasza szkoła była miejscem przyjaznym i na ile to możliwe komfortowym, we wszystkich tego słowa znaczeniach.

Mamy nadzieję na aktywny udział zarówno rodziców jak i młodzieży w działaniach na rzecz szkolnej społeczności. Chętnie wsłuchamy się w Wasze propozycje i sugestie dotyczące projektów i ewentualnie źródeł pozyskiwania funduszy (sponsorzy, pomysły na imprezy celowe). Czekamy także na pomysły uczniów. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: lo39rr.wawa@gmail.com, lub system Librus.

Rada Rodziców może finansować m. in.: nagrody w konkursach szkolnych, nagrody na koniec roku, zakup książek do biblioteki, stypendia naukowe i sportowe. Dofinansowywać szkolne drużyny sportowe, imprezy szkolne, ciekawe warsztaty i spotkania, koła zainteresowań. Rada Rodziców może również podwyższać warunki nauczania dzięki zakupom ponadstandardowego wyposażenia klas (np.: rzutniki i inne urządzenia elektroniczne), a także stworzyć dzieciom lepsze warunki do relaksu i odpoczynku na przerwach (np.: zakup dodatkowych kanap itp.).

Uprzejmie zwracamy się do Państwa o wsparcie Funduszu Rady Rodziców. Sugerowana wpłata to 150 zł/rok. By dzieciom było Tu lepiej!

Razem możemy więcej!