Dni Patrona w ZS nr 119

17.04. 2015 r. Dni Patrona w ZS nr 119 rozpoczęły się od międzyklasowego konkursu życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego.

Wśród klas gimnazjalnych 1. miejsce zajęła klasa 2b, 2. miejsce przypadło kl. 3 a, a trzecie miejsce zdobyła kl. 2a.

Wśród klas licealnych 1. miejsce zajęła klasa 3b, 2. miejsce przypadło kl. 2 b, a trzecie miejsce zdobyła kl. 1 b.

Następną konkurencją było przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej również życiu i twórczości patrona.

Wśród klas gimnazjalnych 1. miejsce zajęła klasa 1b, 2. miejsce przypadło kl. 3 a, a trzecie miejsce zdobyła kl. 3b.

Wśród klas licealnych 1. miejsce zajęła klasa 2c, 2. miejsce przypadło kl. 3 b. Trzeciego miejsca nie przyznano.