I m-ce Mateusza Lecha, Joanny Rostkowskiej i Martyny Sucharskiej w IV Gimnazjalnej Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Dnia 28.02.2018 r. zostały ogłoszone wyniki IV Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Cieszymy się niezmiernie, że uczniowie z naszego gimnazjum zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu, pokonując swoich rówieśników z ponad stu szkół z całej Polski i uzyskując rewelacyjny wynik. To ogromna radość dla samych zwycięzców jak również dla całej szkoły, która może poszczycić się znakomitym startem młodzieży w konkursach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Olimpiada realizuje założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pragnie wspierać utalentowaną młodzież w nauce i samokształceniu. Organizatorem konkursu, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów klas 7 szkoły podstawowej, jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w skład której wchodzi pięć polskich uczelni ekonomicznych. Głównym założeniem organizatorów jest poszerzanie wiedzy i zainteresowania tematyką ekonomii i finansów wśród młodych ludzi, jak również kształtowanie postaw przedsiębiorczości i umożliwianie młodzieży gimnazjalnej korzystania z szans, jakie tworzy współczesna gospodarka. Zawodom towarzyszą liczne wykłady oraz spotkania z ludźmi sukcesu. Eliminacje szkolne odbyły się 10 stycznia 2018r., a start eliminacji okręgowych przewidziany jest na 12 kwietnia.

Funkcję opiekuna metodycznego nad uczniami pełnił Daniel Piekarski – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów i wyników naszym uczniom.