NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Z dumą informujemy, że uczeń naszego liceum Mateusz Skłodowski z klasy 2D został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce. To specjalne wyróżnienie przyznawane jest co roku uczniom, którzy otrzymali promocje z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w obecności Dyrekcji XXXIX LO Pana Pawła Gmitrzuka i Pani Marzeny Sadowskiej oraz wychowawcy klasy, do której uczęszcza Mateusz Pana Daniela Piekarskiego. Jesteśmy dumni z tego, że nasi uczniowie osiągają tak dobre wyniki w nauce i zdobywają cenne nagrody. Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i życzymy dalszych wysokich lotów.