Rendez-vous w SGGW

Dnia 7 XI 2012r. klasa IIb LO z nauczycielką biologii p. Jolantą Kuchler uczestniczyła w spotkaniu dla uczniów szkół średnich w ramach akcji „Rendez-vous w SGGW”.  Uczniowie kilka godzin spędzili w kampusie uczelni. Najpierw wysłuchali ciekawego wykładu -„Drożdże -fabryka chemiczna” pani prof. dr hab.E.Białeckiej-Floriańczyk. Następnie część klasy zwiedziła  laboratoria na Wydziale Leśnictwa, a druga część uczestniczyła w wykładzie o dyskakulii wśród dzieci na Wydziale Humanistycznym. Być może  wyjście to zaowocuje  w niedalekiej przyszłości wyborem studiów na SGGW. J. Kuchler.