Śladami warszawskiego getta

W dniu 18.02.2022 r. z klasą 3D pod opieką Pani Marii Sabały oraz Małgorzaty Staszewskiej wybraliśmy się na wycieczkę ,,Śladami warszawskiego getta”.

 Naszą przewodniczką była pracownica Muzeum Getta Warszawskiego p. Masza Makarowa.

Wycieczka polegała na odwiedzeniu miejsc bezpośrednio związanych z historią getta. Miała nam także ukazać trud życia codziennego ludności żydowskiej. Mieliśmy możliwość pogłębienia wiedzy w tym jakże trudnym do pojęcia temacie.

Największe wrażenie na klasie zrobił pomnik Umschlagplatz, który ma formę białego czterometrowego muru z czarnym pasem, wyryto na nim 400 najpopularniejszych imion żydowskich.

 Wygląd monumentu symbolizuje otwarty wagon kolejowy.

Wycieczka była niezwykle ciekawa i zmusiła nas do głębokich przemyśleń.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do skorzystania z takiej formy nauki.