W związku ze zmianą daty końca roku szkolnego klas 3 zmianie ulegają terminy klasyfikacji uczniów.

Zmiany w terminarzu dla klas III:

22 marca 2021 r.- Wpisanie do dziennika elektronicznego proponowanych ocen rocznych.
2.26 marca 2021 r. – Podanie uczniom i rodzicom informacji o możliwości przystąpienia dla sprawdzianu na podwyższenie oceny.
3.29-31 marca 2021 r. – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4.01-06 kwietnia 2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna.
5.12 kwietnia 2021 r. – Sprawdziany na podwyższenie oceny rocznej.
6.21 kwietnia 2021 r.- Wystawienie ocen rocznych.
7.22 kwietnia 2021 r.- Klasyfikacja uczniów.
8.23 kwietnia 2021 r.- Egzaminy klasyfikacyjne uczniów.
9.26 kwietnia 2021 r.- Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów.
10.28 kwietnia 2021 r.- Złożenie świadectw do podpisu przez p. Dyrektora(do godz. 12.00).
11.30 kwietnia 2021 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021 (godz. 9.00).