Wolontariat na Bielanach ma się bardzo dobrze! –

Wręczenie nagród XXVI Edycji Bielańskiego Samorządowego Konkursu 

„Ośmiu Wspaniałych”

4 kwietnia 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak na Bielanach już po raz dwudziesty szósty wręczono nagrody dla młodych wolontariuszy. Czwartkowe spotkanie podsumowało kolejną edycję konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz pracę fundacji „Świat na Tak”, której celem jest promowanie postawy empatii i pomocy w stosunku do najbardziej potrzebujących. W tym szczególnym dniu uhonorowaliśmy również tych, którzy poświęcają swój wolny czas działalności na rzecz wolontariatu. Uroczystość swoją obecnością uświetnili znakomici goście, m.in. Prezes Fundacji „Świat na Tak” Pani poseł Joanna Fabisiak oraz przedstawiciele władz Urzędu Dzielnicy Bielany. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż dwie osoby z naszej szkoły: Lenę Słodkowską- Struzik (klasa 2A) oraz Miriam Tymnedorf (klasa 2A). Jesteśmy bardzo dumni z naszych dziewczyn, które dzielnie walczyły o miano „najlepszych”. Obie od kilku lat czynnie biorą udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i o zasięgu lokalnym. Miriam i Lena mogą poszczycić się także swoją pracą w Młodzieżowej Radzie Bielan, gdzie pełnią funkcję przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady, dzieląc się swoimi pomysłami we wspieraniu nie tylko społeczności uczniowskiej ale i najbardziej potrzebujących. Gratulujemy naszym wolontariuszom i życzymy dalszych sukcesów. 

Opiekę nad uczennicami sprawowały: Pani Ewa Suchecka i Pani Ewa Skóra.