Dni wolne 4, 5, 6 maja 2020 r.

Uchwałą RP z dnia 22 kwietnia 2020 r. i pozytywną opinią Rady Rodziców dni wolne 4, 5, 6 maja 2020 r., ogłoszonezgodnie z Zarządzeniem nr 1 z dnia 9 września 2019 r. będą dniami zajęć dydaktyczno-wychowawczych.