LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 1A W NARODOWYM INSTYTUCIE AUDIOWIZUALNYM

23 marca klasa 1A wraz z wychowawcą p. Danielem Piekarskim i nauczycielką języka polskiego p. Ewą Suchecką uczestniczyła w warsztatach malarskich i filmowych w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Tematyka zajęć poświęcona była realizacji motywu miłości w różnych tekstach kultury. W trakcie lekcji uczniowie mieli okazję stworzyć m.in. własne storyboard, zapoznać się ze współczesnymi adaptacjami i inscenizacjami filmowymi o tematyce miłosnej oraz dokonać interpretacji piosenek polskich artystów realizujących wskazany wyżej motyw. W atmosferze świetnej zabawy i nauki młodzież stworzyła wyjątkowe prace.