Programy nauczania LO

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego ETAP EDUKACYJNY 2012/2013 – 2014/2015

Lp. Nazwa zajęcia edukacyjnego Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia do użytku szkolnego klasa
1.

Język polski

B. Łabęcka

Ponad słowami – poziom podstawowy. Nowa Era

1/LO/12/13

I a, b, c

2.

Język polski rozszerzony

B. Łabecka

Ponad słowami – poziom rozszerzony. Nowa Era

1a/LO/12/13

I b

3.

Język angielski

M. Kłos, A. Sikorzyńska,

B. Czarnecka – Cicha

Program nauczania do IV. etapu edukacyjnego – poziom IV.1 dla uczniów kontynuujących naukę. Pearson

2/LO/12/13

I a, b, c

4.

Język angielski rozszerzony

M. Kłos, A. Sikorzyńska,

B. Czarnecka – Cicha

Program nauczania języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Pearson.

2a/LO/12/13

I a, b, c

5.

Język włoski

M. Trifone, A. Filippone, A. Sgaglione

Program nauczania języka włoskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Le Monnier

3/LO/12/13

I a, b, c

6.

Język niemiecki

J. Betleja, I. Nowicka,

D. Wieruszewska

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum IV.0

Wydawnictwo Szkolne PWN

4/LO/12/13

I a, b, c

7.

Język rosyjski

R. Franczak

Wut i my. Program nauczania języka rosyjskiego w szkole ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum. Wydawnictwo Szkolne PWN

5/LO/12/13

I a, b, c

8.

Historia

J. Smoleński

Historia. Po prostu. WSiP

 

6/LO/12/13

I a, b, c

9.

Historia rozszerzona

10.

Wiedza o społeczeństwie

M. Grondas, J. Żmijski

WOS. Po Prostu. WSiP

7/LO/12/13

I a, b, c

11.

Historia i społeczeństwo – p. uzupełniający

12.

Przyroda –

p. uzupełniający

13.

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieta, T. Rachwat

Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era

8/LO/12/13

I a, b, c

14.

Wiedza o kulturze

B. Łabęcka

Spotkania z kulturą. Nowa Era

9/LO/12/13

I a, b, c

15.

Matematyka

D. Ponczek

Matematyka Nowa Era

10/LO/12/13

I a, b, c

16.

Matematyka rozszerzona

17.

Fizyka z astronomią

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę – poziom podstawowy

Nowa Era

11/LO/12/13

I a, b, c

18.

Fizyka rozszerzona

Bajtlik, Byczuk, Z. Suwald, S. Suwald, E. Wojtowicz

Zrozumieć fizykę – poziom rozszerzony

Nowa Era

11a/LO/12/13

I a

19.

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym do szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era

12/LO/12/13

I a, b, c

20.

Biologia z higiena i ochroną środowiska

A. Bączkowska, E. Motyka

A. Czerwińska, A. Musur,

B. Markulis, T. Pawlak,

W. Kujawa – Jarczewska, R. Mazur, J. Sokołowska, A. Szemet

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym do Liceum.

Program napisany na warsztatach metodycznych: „Jak napisać program własny biologii na bazie Nowej Podstawy Programowej.”

13/LO/12/13

I a, b, c

21.

Biologia rozszerzona

22.

Geografia

A. Łazarz, Z. Zaniewicz

Ciekawi świata. Operon

14/LO12/13

I a, b, c

23.

Geografia rozszerzona

24.

Informatyka

Z. Nowakowski

Informatyka. Po prostu. WSiP

15/LO/12/13

I a, b, c

25.

Wychowanie fizyczne

E. Czerska

Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym. RES POLONA

16/LO/12/13

I a, b, c

26

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję bezpiecznie. Nowa Era

17/LO12/13

I a, b, c

27.

Religia

Red. Ks. P. Pierzchała

Być świadkiem zmartwychwstałego w Kościele. Wydawnictwo katechetyczne sp. zoo

18/LO/12/13

I a, b, c

28.

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król, M. Ryt

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla szkoły ponadgimnazjalnej. RUBIKON

19/LO/12/13

I a, b, c