ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021. 1 września 2020 r. (wtorek)

Uczniowie klas I oczekują na wychowawcę na boisku szkolnym, zachowując odpowiedni dystans społeczny. W przypadku braku pogody uczniowie bezpośrednio udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.

Prosimy o przybycie nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.

Na terenie placówki przebywają TYLKO UCZNIOWIE – obowiązkowo                            w maseczce / przyłbicy,  zakrywając nos i usta.

Uczniowie klas II i III według poniższego harmonogramu: